BUY VJ BITES (NEW DELHI) PRODUCTS ONLINE

BUY VJ BITES (NEW DELHI) PRODUCTS ONLINE

 • Showing 12 Products
Namkeen Combo - Mixture, Aloo Bhujiya, Khatta Meetha Namkeen, Bhujia Bikaneri
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
1Kg | ₹741
Salted Peanuts
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
200gm | ₹159
Salt & Pepper Makhana
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
80gm | ₹210
Boondi Masala
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
200gm | ₹210
Cheese Makhana (Puffed Snacks)
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
80gm | ₹210
Aloo Bhujia
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
250gm | ₹174
Mixture
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
250gm | ₹159
Bhujia Bikaneri
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
250gm | ₹174
Peri Peri Makhana
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
80gm | ₹210
Pudina Makhana (Mint)
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
80gm | ₹210
Plain Makhana
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
200gm | ₹259
Urad Papad
 • Vj Bites
 • New Delhi (Delhi)
200gm | ₹159