Bhakarwadi

- 20 items
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
200gm | ₹160
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
200gm | ₹160
Mini Bhakharvadi
 • Shyam Sunder
 • Ahmedabad (Gujarat)
500gm | ₹205
Bhakharvadi
 • Shyam Sunder
 • Ahmedabad (Gujarat)
500gm | ₹220
Combo Pack Of Mini Bhakharvadi, Tam Tam & Sing Bhujiya
 • Shyam Sunder
 • Ahmedabad (Gujarat)
600gm | ₹237
Bakarbadi | Bakarwadi 400gm - Indiyum
 • Indiyum
 • Sonipat (Haryana)
800gm | ₹360
Butter Mini Bhakharwadi
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹440
Rice Chevdo
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹400
Lilo Chevdo
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹480
Rajwadi
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹440
Mini Bhakharvadi
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹440
Bhakharwadi
 • Jagdish Farshan
 • Vadodara (Gujarat)
1kg | ₹480