Chikki

- 27 items
Dryfruit Chikki
 • Taste Of Malwa
 • Indore (Madhya Pradesh)
250gm | ₹520
Black Diomand Chikki
 • Taste Of Malwa
 • Indore (Madhya Pradesh)
350gm | ₹430
Madrasi Dana Chikki
 • Taste Of Malwa
 • Indore (Madhya Pradesh)
350gm | ₹360
 • Taste Of Malwa
 • Indore (Madhya Pradesh)
350gm | ₹420
Alsi Ajvine Chiki
 • Taste Of Malwa
 • Indore (Madhya Pradesh)
350gm | ₹400
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
200gm | ₹220
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
200gm | ₹460
Gajak Chikki
 • Sahu Gajak Bhandar
 • Jaipur (Rajasthan)
350gm | ₹480
Crushed Groundnut Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹240
Coconut Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
800 gm | ₹400
Whole Groundnut Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹240
Dryfruit Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹660