Khakhra

- 86 items
Methi Khakhra
 • Radhe - Prem Ni Mithaas
 • Gandhinagar (Gujarat)
1kg | ₹340
Gulabs Ajwain Khakhra (Pack of 2)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
400gm | ₹330
Gulabs Plain Khakhra (Pack of 2)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
400gm | ₹300
Gulabs Methi Khakhra (Pack of 2)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
400gm | ₹330
Gulabs Tiny Spicy Pudina Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Tiny Methi Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Tiny Ajwain Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Tiny Chilli Coriander Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Tiny Plain Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Tiny Ginger Garlic Khakhra (Pack of 10)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
300gm | ₹360
Gulabs Moongadi Khakhra (Pack of 2)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
400gm | ₹350
Gulabs Assorted Tiny Khakhra Combo (Pack of 7)
 • Gulabs
 • Chennai (Tamil Nadu)
210gm | ₹270