Your browser does not support JavaScript!

Milk Sweets

- 20 items
Assorted Mawa Sweet
 • Radhe - Prem Ni Mithaas
 • Gandhinagar (Gujarat)
500gm | ₹290.00
Besan barfi
 • Misht
 • Gurugram (Haryana)
210gm | ₹219.00
Choco Burfi
 • Shree Mahalakshmi...
 • Mysore (Karnataka)
500gm | ₹437.00
Coconut Katri
 • Radhe - Prem Ni Mithaas
 • Gandhinagar (Gujarat)
500gm | ₹290.00
Cow Milk Penda
 • Radhe - Prem Ni Mithaas
 • Gandhinagar (Gujarat)
500gm | ₹250.00
Dodha
 • Misht
 • Gurugram (Haryana)
210gm | ₹229.00
Ice Burfi
 • Shree Mahalakshmi...
 • Mysore (Karnataka)
500gm | ₹437.00
Kesar Peda
 • Shri Gupta Sweets
 • Salem (Tamil Nadu)
500gm | ₹410.00
Kesar Penda
 • Shreeji Sweets
 • Jetpur (Gujarat)
500gm | ₹320.00
Mathura Peda
 • Shri Gupta Sweets
 • Salem (Tamil Nadu)
500gm | ₹430.00
Meva Bites
 • Shree Mahalakshmi...
 • Mysore (Karnataka)
500gm | ₹678.00
Milk Bites
 • Shree Mahalakshmi...
 • Mysore (Karnataka)
500gm | ₹678.00