Nagpur

- 16 items
Namkeen Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Nalanda (Bihar)
1kg | ₹820
Desi Ghee Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Nalanda (Bihar)
1kg | ₹1,320
Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Nalanda (Bihar)
1kg | ₹600
Desi Ghee Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Silao (Bihar)
1kg | ₹1,320
Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Silao (Bihar)
1kg | ₹600
Namkeen Khaja
 • Sri Kali Sah Khaja
 • Silao (Bihar)
1kg | ₹820
Mini Bhakarwadi
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280
Mini Kachori
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280
Mini Samosa
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280
Bhakarwadi
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280
Lassan Sev
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280
Poha Chiwda
 • Bombaywala
 • Nagpur (Maharashtra)
1kg | ₹280