Sandesh

- 27 items
Gur Karapak Talsans Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹1,000
Nolen Gurer Jalbhara Sandesh (Kadapak) | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹484
Nolen Gurer Manohara Sandesh (Kadapak) | Sugarfree Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹500
Nolen Gurer Aata Sandesh (Kadapak) | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹484
Mango Pista Sandesh | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹495
Nolen Gurer Pata Sandesh (Kadapak) | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹484
Nolen Gurer Manohara Sandesh (Kadapak) | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
400gm | ₹484
Raksha Bandhan Special Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
500gm | ₹580
Kalash Shaped Karapak Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹1,000
Jai Sankho 3D Karapak Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹1,000
Golap Chapa Karapak Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹1,000
Paradise Karapak Sandesh
 • Bhim Nag's Brothe...
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹1,000