Tinned Sweets

- 35 items
Rafael Kesar Petha
 • Rafael
 • Agra (Uttar Pradesh))
1000gm | ₹340
Rafael Angoori Petha
 • Rafael
 • Agra (Uttar Pradesh))
1000gm | ₹330
Rosogolla Tin | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹408
Cham Cham Tin | Bengali Sweets
 • Ganguram Sweets
 • Kolkata (West Bengal)
1Kg | ₹408
Kala Jamun
 • Ghasitaram Halwai
 • Mumbai (Maharashtra)
1kg | ₹290
Angoori Elaichi Petha Tin
 • Panchhi Petha
 • Agra (Uttar Pradesh)
500gm | ₹250
Brown Rasgulla
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270
Rajbhog
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270
Kala Jamun
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270
Rasgulla
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270
Gulab Jamun
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270
Cham Cham
 • Bikalananda Kar's
 • Cuttack (Odisha)
1000gm | ₹270