Jammu and Kashmir  - 14 items

Dry Fruit Sund Panjeeri
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
420gm | ₹617
Shahi Pinni
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹420
Aam Ka Aachar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Nutties
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹617
Gobi Shalgam Gajar Meetha Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Lachha Patisa
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹355
Patisa Tukri
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹355
Nimbu Khatta Meetha Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Anjeer Cutlets
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
450gm | ₹669
Galgal (Hill Lemon) Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹259
Honey Roll
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹865
Sattu Powder Mix
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
125gm | ₹259