Your browser does not support JavaScript!

Winter Special Gajak & Rewri  - 57 items

Whole Groundnut Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹190.00
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹350.00
Til Sakri
 • Ishwarji Gajak Wale
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹290.00
Til (Sesame) Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹190.00
Sugar Til Patti
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹340.00
Sugar Shalimar
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹370.00
Sugar Samosa
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹340.00
Sugar Kaju Roll
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹400.00
Strawberry Crush Chikki
 • Maganlal Chikki
 • Lonavala (Maharashtra)
400 gm | ₹250.00
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹340.00
 • Gulab Wala
 • Rohtak (Haryana)
500gm | ₹350.00
Special Gur (Jaggery) Dry Fruit Gajak
 • Mahoharlal Daulatram
 • Agra (Uttar Pradesh)
500gm | ₹327.00