BHIM SAIN BAIJ NATH

Average Rating:

Showing 12 Items

Wet Gujiya
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
500gm | ₹410
Dry Gujiya
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
500gm | ₹460
Dry Fruits Makhana Mixture
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
200gm | ₹160
Sem Ke Beej
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
200gm | ₹410
Salted Aloo Lachha
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
200gm | ₹160
Masala Aloo Lachha
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
200gm | ₹160
Desi Ghee Nan Khatai
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹290
Gol Mathri with Home Made Mango Pickle
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹250
Achari Mathri
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹250
Namak Para
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹250
Dry Mini Kachori
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹250
Dry Mini Samosa
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
400gm | ₹250